Twitter Ashley Tisdale

29. october 2010 at 18:10 |  Ashley Tisdale Twitter

Twitter Ashley Tisdale

Pre tých čo máte radi Ashley Tisdale a neviete čo sa s ňou deje tak určite Vás poteší správa že Ashley Tisdale má vlastný Twitter, na ktorom informuje ľudí čo sa v ten deň chystá robiť čo zaujímavé zažila. A taktiež naTwitteri má osobné fotky ktoré fotila sama Ashley naozaj si ich mrknite stoja za to! ,určite úžasnú správu dostala Ashley ked 1. mája 2010 pozrela svoju oficiálnu Twitter stránku. Pri počte následovníkov zažiarilo nádherné číslo - 3 000 000! Za takéto obrovské číslo myslím že nie je čo dodať. Taktiež sa celkovo usmiestnila na 13. mieste v celosvetovom počte. Teraz už je január a má 3 844,500 nasledovníkov. Myslím si ,že to Ash dotiahne až 4 milióny a potom . . .  3 Ako Ashley zareagovala na 3 milióny nasledovníkov si prečítajte nižšie:

Twitter:Mám 3 milióny nasledovníkov!! Woo hoo. Milujem vás všetkých. Vďaka za všetku pomoc

Ashley Tisdale
Ashley Twitter: CLICK
 • 20.januára

It's snnnnooowwwiinnnggg!!!
To snnnneeežžžíí!!!
 • 14.Januára

At work. Thinking of my best friend goin thru a hard time. Wishing I could be with her.
Pri práci. Premýšľam o mojej najlepšej kamaráke ide cez ťažké časy. Prajem si, aby som mohla byť s ňou.
 • 24.Decembra

Hit the gym with my Sis, Nessa and stell. Now off to breakfast even tho its lunch time :/ what? It's Christmas eveeee!
Cvičím so svojou Ségrou, Nessu a Stellu. Teraz idem na raňajky aj obed to je čas obeda :/ čo? To je Štedrý deeeň!
animacie


 • 24.Decembra

Went to dinner for girls night with nessa ;) I cant believe it's Christmas eve tomorrow yay!!!!!
Išla som na večeru na dievčenskú noc s Nessu;) Nemôžem uveriť, že je Štedrý deň zajtra yay !!!!!
 • 18.Decembra:

Watching some of my favorite christmas movies on this rainy day :) one of them being home alone...
Pozerám niektoré z mojich obľúbených vianočných filmov v tomto daždivom dni:) jeden z nich je sám doma ...

 • 26.Novembra:

Had so much fun hosting thanksgiving at my house with my family and my man's family. I am so thankful for a lot of things this year..... /
Especially having fans like you. Thanks for all the love and support. I hope everyone had an amazing day. Xoxo
Mala som zábavné hosťovanie vďakyvzdania v mojom dome s mojou rodinou a s rodinou môjho muža. Som tak vďačná za veľa vecí, v tomto roku ..... predovšetkým fanúšikom ako ste vy. Vďaka za všetku lásku a podporu. Dúfam, že ste všetci mali úžasný deň. Xoxo
animacie


 • 22 Novembra:

Got to vancouver this morning and now at work. Leave for la tomorrow morning for the thanksgiving holiday :) #itravelalot
Dostala som sa do Vancouveru dnes ráno a teraz som v práci. Zajtra odchádzam ráno do la na vďakyvzdania dovolenku.

 • 23 Novembra:

I'm home! I love LA so bright and sunny. First stop coffee bean :) then goin to record phineas and ferb.
Som doma! Milujem LA tak jasné a slnečné. Prvá zastávka coffee bean :) potom idem nahrávať phineas and ferb.
 • 25 Októbra

Went to the gym and now at work! Its rainy today.... Can't wait to snuggle on the couch with a hot cup of tea :)
- Bola som v posilňovni a teraz v práci! Dnes je daždivý deň.... Nemôžem sa dočkať, až sa pritúlim do gauča s horúcim čajom:)

 • 26 Októbra                        

Note to self: When your not allowed bread in ur diet.. don't go down the bakery isle at the grocery store!
- Poznámka pre seba: Keď nemám v diéte povolený chlieb.. nemám isť dole do obchodu po pečivo s potravinami!
Motýľ

 • 31 Októbra

Happy halloween!!!!!!! BOO!
Šťastný halloween!!!!!!! BUU!  

 • 1 Novembra

-Mala som taký úžasný halloween! S . . .

 • 3 Novembra

At the gym! Cardio day! Oh boy...
V telocvični! Kardio deň! Ach jo...
 

7 people judged this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama